برادران لومیر

تعداد بازدید: 658

سینماتوگراف و آغاز سینما

برادران لومیر که دستگاهی برای ثبت واقعیت در حرکت ساخته بودند، در واقع خالقان فیلم مستند و اولین فیلم های سینما بودند. آگوست و لویی لومیِر فرانسوی نخستین نمایش عمومی فیلم هایشان را روز بیست و هشتم دسامبر سال ۱۸۹۵ در گراند کافه شهر پاریس در بلوار دوکاپوسینه به نمایش عموم گذاشتند. سینماتوگراف این امکان را فراهم کرد. این رخداد تاریخی، لحظه‌ تولد سینما شمرده می‌شود. تماشاگران برای نخستین بار فیلمی کوتاه دیدند که عنوانی ساده داشت: “کارگران کارخانه لومیِر را ترک می‌کنند”. برادران لومیر این فیلم سیاه و سفید را از کارخانه خود تهیه کرده بودند. در این فیلم چند ثانیه‌ای سالن تولید دیده می‌شد و کارگرانی که در پایان کار روزانه کارخانه را ترک می‌کردند؛ یک سگ ولگرد هم در میان جمعیت بالا و پایین می‌پرید. دیگر فیلم هایی که در این روز به نمایش گذاشته شد عبارت بودند از:

  • ایستگاه قطار
  • رقص مارپیچ (Serpentine dance)
  • جنگ با گلوله برفی

آگوست و لویی لومیر نخسین کسانی نبودند که فیلم را با پروژکتور روی پرده برای تماشاگران به نمایش گذاشتند. مستقل از آنان، در آمریکا، بریتانیا و آلمان هم فن‌اوری‌های مشابهی ابداع شد. با وجود این ۲۸ دسامبر ۱۸۹۵ در پاریس زادروز سینما خوانده می‌شود.

ویدیوی زیر اولین فیلم های رسمی تاریخ سینما را نمایش می دهد.

جستارهای وابسته: