آنتاگونیست در سینما

تعداد بازدید: 477

آنتاگونیست و انواع آن در سینما 

در این بخش از وبلاگ فیلم فالو به توضیح مفهوم آنتاگونیست و انواع آن می پردازیم. آنتاگونیست (ضد قهرمان) صرفا یک انسان نیست؛ یک نیروست که مانع پیشرفت پروتاگونیست (قهرمان داستان) میشود و میتوان در چند دسته یا نوع کلی تبیین شود.

آنتاگونیست در سینما

1) انسان؛ انسانی که بزرگترین مانع قهرمان یا پروتاگونیست است. آنتاگونیست انسانی میتواند یک نفر یا یک گروه باشد. مرد جیوه ای در فیلم ترمیناتور نمونه ای از یک آنتاگونیست و لشکر سائورون در سه گانه ارباب حلقه ها یا پرندگان در فیلم پرندگان آنتاگونیست گروهی است.

2) طبیعت؛ یکی از آنتاگونیست های خطرناک حوادث و بلایای طبیعی مانند زلزله، آتشفشان، توفان و غیره است. چنین آنتاگونیستی زبان آدمیزاد را نمیفهمد و همچنین قدرت بسیار زیادی هم دارد، بنابراین نابودکننده تر و ترسناکتر است. فیلم “2012”، “غیرممکن” (2012)، “زندگی پی” (2012) در این دسته قرار میگیرند. شخصیت اصلی با حوادثی رو به رو میشود که نه تنها انسانی نیستند، بلکه بسیار نیرومندتر از قدرت انسانی اند.

3) حیوانات؛ قهرمان با حیواناتی درنده خو رو به روست و برای رسیدن به هدفش باید آنها را نابود یا رام کند. “پارک ژوراسیک” (1993) و “آرواره ها” نمونه های مشهور و ماندگاری از این نوع هستند.

4) تقدیر؛ گاهی در برخی از نمایشنامه ها یا فیلمها دست تقدیر را میتوان مشاهده کرد. تقدیر و سرنوشت دشمن و رقیب اصلی قهرمان است و مانع رسیدن او به خواسته هایش میشود. گاهی قهرمان به خاطر تقدیر هرگز به هدفش نمیرسد. “اودیپ شهریار” و “آپارتمان” (1960) در عین حال که دارای آنتاگونیست انسانی نیز هستند، اما تقدیر به عنوان یک رقیب در آنها جایگاه ویژه ای دارد.

5) پروتاگونیست؛ آنتاگونیست میتواند خویشتن یا روی دیگر پروتاگونیست باشد. به عبارت دیگر، پروتاگونیست با خودش در حال جدال است. بزرگترین مانع پروتاگونیست در این نوع، نیروی بازدارنده ای است که از درون خودش سرچشمه میگیرد. فیلم “پی” (1998) چنین آنتاگونیستی دارد.

6) سیستم؛ گاهی آنتاگونیست سیستم مخرب یا فاسدی است که قهرمان تلاش میکند راز آنها را فاس کند؛ یا آنها را از بین ببرد. تراویس در فیلم “راننده تاکسی” (1976) در عین حال که یک ضد قهرمان است، علیه سیستمی که موجب فساد در جامعه شده است، قیام میکند، یا فیلم “نفوذی” (1999) که در آن جفری ویگاند پشت پرده صنعت تنباکو را در برنامه 60 دقیقه افشا کرد.

برگرفته از:

#مجله فیلمنگار

منبع: فیلم فالو

مطالب پیشنهادی: